Ống Nhựa PVC2 Ống Nhựa PVC1 Ống Nhựa PVC

Giải bài toán nguyên liệu – Thách thức của ngành nhựa năm 2019

Làm thế nào để giải bài toán nguyên liệu khi 70% nguồn đầu vào vẫn phải nhập khẩu tiếp tục là thách thức của ngành nhựa trong năm 2019?

Mỗi năm, ngành nhựa nhập khẩu 5 triệu tấn nguyên liệu, trị giá khoảng 6 – 7 tỷ USD, trong khi xuất khẩu mới đạt 2,5 tỷ USD. Mặc dù đã có nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất một số nguyên liệu cho ngành nhưng phụ thuộc vào nhập khẩu vẫn là thực tế. Vì phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, nên ngành nhựa rất khó kiểm soát giá cả đầu vào.

Tái chế phế liệu cũng là một hướng đi góp phần giải quyết nguyên liệu đầu vào với giá rẻ, đặc biệt khi Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá đứng thứ 5 thế giới về rác thải nhựa.

Ống lõi nhựa

Quy hoạch ngành nhựa đến 2020 tầm nhìn 2025 đã có định hướng về tái chế phế liệu tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhiều kết quả.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam mong muốn Chính phủ có cơ chế và chính sách cụ thể để hấp dẫn các nguồn lực trong và ngoài nước tập trung đầu tư các dự án sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm, hóa chất, phụ gia… cho ngành nhựa ở trong nước.

Ẩn