Ống Nhựa PVC2 Ống Nhựa PVC1 Ống Nhựa PVC

Thị Trường Ống Nhựa Tại Vương Quốc Campuchia

Thị Trường Ống Nhựa Campuchia

 

Campuchia là đất nước còn khó khăn về cơ sở Hạ Tầng và Điện lực, hiện tại chính phủ Campuchia đang nỗ lực cải tiến cơ sở Hạ tầng và cung cấp điện lực cho những vùng còn thiếu thốn. Là đất nước đông nam á đời sống và sinh hoạt cũng nhiều nét tương đồng với Việt nam với dân số 5% là người gốc Việt. Là thị trường có thể cung cấp ống nhựa, mở đại lý bán lẻ và dịch vụ xây dựng lắp đặt sửa chữa nhỏ cho các hộ dân cư tại Vương Quốc Campuchia.

 

Theo Ban Quan Hệ Quốc Tế:

 

Những điểm mạnh của Campuchia và những lý do nên đầu tư vào Campuchia.

 

Khi một nhà đầu tư đến với Campuchia, họ quan tâm đến các vấn đề sau

+Sự ổn định chính trị: hiện nay Campuchia đã ổn định được chính trị.

+Sự ổn định kinh tế vĩ mô, Campuchia cũng đã có được điều này mặc dù bị ảnh hưởng của

cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến tất cả các

quốc gia chứ không riêng chỉ Campuchia. Ngoại trừ điều này, nền kinh tế Campuchia đang

trong tình trạng tích cực.

+Hành lang pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp, có nghĩa là các quy định quy tắc quốc tế

cũng đang được thực hiện tại Campuchia.

+Khả năng hội nhập vào thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư đến Campuchia để sản xuất sản

phẩm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu trên nền tảng Campuchia không bị rào cản về quota

trên thị trường này. Đối với Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các quốc gia lớn khác

cũng vậy, toàn bộ đều là miễn thuế và không áp dụng quota. Bên cạnh đó, một vấn đề quan

trọng khác là Campuchia có một chính sách thương mại hoàn toàn rộng mở.

Ẩn